• Telefon awaryjny

  508 914 258

  Dyżury telefoniczne w Spółdzielni Mieszkaniowej pełnione są przez konserwatorów w dni robocze do godz. 22:00, natomiast w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do 20:00.

Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie ul. Bielawskiego 15

Brzozów, 12 grudnia 2023 

Unieważnienie przetargu

 

Spółdzielnia Mieszkaniowej w Brzozowie

unieważnia przetarg  na zadanie „Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie ul. Bielawskiego 15".

Wszystkim oferentom składamy serdecznie podziękowania za udział w przetargu i zainteresowania zadaniem.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

Brzozów, 21 listopada 2023

Dodatkowe informacje i sprostowanie odnośnie przetargu:

„Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie ul. Bielawskiego 15”

 1. Pożądana moc instalacji fotowoltaicznej - 29 – 30 kW.
 2. Obecne zabezpieczenie przedlicznikowe – 50A.
 3. Rezygnujemy z konieczności złożenia projektu do dokumentacji przetargowej. Projekt musi być załączony do umowy podpisanej z wybranym wykonawcą.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

„Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie ul. Bielawskiego 15 "

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – od podpisania umowy

Zakończenie – 30 kwietnia 2024

Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Kopernika 1

Oferty należy złożyć do 27 listopada 2023. do godz. 11.45

Otwarcie ofert w dniu r. 27 listopada 2023 o godz. 12.00

Szczegółowe informacje opisujące przedmiot zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczonej na stronie:

www.smbrzozow.pl/przetargi

Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozow

Script logo   StudioStrona.pl