• Telefon awaryjny

  508 914 258

  Dyżury telefoniczne w Spółdzielni Mieszkaniowej pełnione są przez konserwatorów w dni robocze do godz. 22:00, natomiast w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do 20:00.

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 7 w Brzozowie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

„Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 7 w Brzozowie”

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – od podpisania umowy

Zakończenie – 14 sierpnia 2024 r.

Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Kopernika 1

Oferty należy złożyć do 28 marca 2024r. do godz. 11.45

Otwarcie ofert w dniu 28 marca 2024 r. o godz. 12.00

Szczegółowe informacje opisujące przedmiot zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, które są do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni: www.smbrzozow.pl w zakładce „Przetargi”

Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozow

Script logo   StudioStrona.pl