• Telefon awaryjny

  508 914 258

  Dyżury telefoniczne w Spółdzielni Mieszkaniowej pełnione są przez konserwatorów w dni robocze do godz. 22:00, natomiast w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do 20:00.

Rada Nadzorcza SM

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:
Maria Śnieżek

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
Stanisław Pilszak

Sekretarz Rady Nadzorczej:
Emilia Schmidt

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej:
Krystyna Pigoń

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej:

Elżbieta Nowak

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej:
Anna Sobota

Członek Rady Nadzorczej:
Lucjan Pietryka

Kompetencje Rady Nadzorczej określa statut Spółdzielni i Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

 

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozow

Script logo   StudioStrona.pl