• Aktualności, komunikaty
 • Telefon awaryjny

  508 914 258

  Dyżury telefoniczne w Spółdzielni Mieszkaniowej pełnione są przez konserwatorów w dni robocze do godz. 22:00, natomiast w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do 20:00.

Rada Nadzorcza SM

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:
Ewa Tabisz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
Tadeusz Iwanowski

Sekretarz Rady Nadzorczej:
Jadwiga Hliwa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej:
Tadeusz Sowa

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej:
Elżbieta Zgłobicka

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej:
Jadwiga Wiącek

Członek Rady Nadzorczej:
Paweł Ścibor

Kompetencje Rady Nadzorczej określa statut Spółdzielni i Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

 

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozow

Script logo   StudioStrona.pl