• Telefon awaryjny

  508 914 258

  Dyżury telefoniczne w Spółdzielni Mieszkaniowej pełnione są przez konserwatorów w dni robocze do godz. 22:00, natomiast w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do 20:00.

Remont instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic w budynkach mieszkalnych przy ul. Kopernika 1,3,5,7,9

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania: „Remont instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic w budynkach mieszkalnych przy ul. Kopernika  1,3,5,7,9”

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

"Remont instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic w budynkach mieszkalnych przy ul. Kopernika 1,3,5,7,9"

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – od podpisania umowy

Zakończenie- 31 marzec 2021 r.

Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie 36-200 Brzozów ul. Kopernika 1

Oferty należy złożyć do 27 listopada 2020r. do godz. 11,00

Otwarcie ofert w dniu 27 listopad 2020 r. o godz. 11,30

Szczegółowe informacje opisujące przedmiot zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni: www.smbrzozow.pl w zakładce „Przetargi”

Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozow

Script logo   StudioStrona.pl