• Telefon awaryjny

  508 914 258

  Dyżury telefoniczne w Spółdzielni Mieszkaniowej pełnione są przez konserwatorów w dni robocze do godz. 22:00, natomiast w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do 20:00.

Zarząd SM

Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes Zarządu - mgr Krzysztof Śnieżek
Członek Zarządu - Tadeusz Sowa
Członek Zarządu - Stanisław Kucharski

Kompetencje Zarządu określa statut Spółdzielni oraz Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozow

Script logo   StudioStrona.pl