• Telefon awaryjny

  508 914 258

  Dyżury telefoniczne w Spółdzielni Mieszkaniowej pełnione są przez konserwatorów w dni robocze do godz. 22:00, natomiast w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do 20:00.

Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu

 

 

INFORMACJA

dotycząca zmiany nazwy zadania zgłoszonego do przetargu nieograniczonego w dniu 17 października 2022

 

 1. Zmienia się nazwę zadania z "Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu" na "Wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze z radiowym, mobilnym systemem odczytu".
 2. W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA występujący zapis "Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu" zamienia się na zapis "Wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze z radiowym, mobilnym systemem odczytu".

 

Brzozów, 17 października 2022

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

"Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu"

Termin realizacji zamówienia:

od podpisania umowy do 15 lutego 2023 z przerwą w robotach od 19 grudnia 2022 do 8 stycznia 2023.

Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Kopernika 1

Oferty należy złożyć do 8 listopada 2023 do godz. 11.45.

Otwarcie ofert w dniu 8 listopada 2022 r. o godz. 12.00.

Szczegółowe informacje opisujące przedmiot zamówienia zawarte są na stronie internetowej Spółdzielni mieszkaniowej w Brzozowie www.smbrzozow.pl w zakładce „Przetargi”.

Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania

 

 

 

 

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozow

Script logo   StudioStrona.pl