• Telefon awaryjny

  508 914 258

  Dyżury telefoniczne w Spółdzielni Mieszkaniowej pełnione są przez konserwatorów w dni robocze do godz. 22:00, natomiast w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do 20:00.

Remont i docieplenie dachów w blokach przy ul. Bielawskiego 13 i 17 w Brzozowie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania:

„Remont i docieplenie dachów w blokach przy ul. Bielawskiego 13 i 17  w Brzozowie"

Termin realizacji zamówienia :

Rozpoczęcie – od podpisania umowy

Zakończenie – 30 sierpnia 2024

Miejsce i termin składania ofert:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Kopernika 1

Oferty należy złożyć do 17 kwietnia 2024. do godz. 11.45

Otwarcie ofert w dniu  17 kwietnia 2024 o godz. 12.00

Szczegółowe informacje opisujące przedmiot zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamieszczonej na stronie:

www.smbrzozow.pl/przetargi

Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozów

 • W naszej spółdzielni...

  SM Brzozow

Script logo   StudioStrona.pl